+  
Xem slide ảnh gốc

Phụ tùng + Phụ kiện máy dọn nội thất Tornado

465,000 VNĐ

THÔNG TIN CHI TIẾT
CT100 : Phễu hình Nón (để thay thế cho máy dọn nội thất TORNADO). Sử dụng để thi công các dịch vụ chăm sóc xe hơi.

Price : 465.000đ/ 1 chiếc

CT200 : Bộ phụ kiện phễu hình nón và ống lõi ti để thay thế cho máy dọn nội thất TORNADO. Sử dụng để thi công các dịch vụ chăm sóc xe hơi.
Price : 1.216.000đ/ 1 bộ

CT600 : 
Ống lõi ti dẫn dung dịch (để thay thế cho máy dọn nội thất TORNADO). Sử dụng để thi công các dịch vụ chăm sóc xe hơi.
Price : 484.000đ/ 1 chiếc

CT 700 : Van điều chỉnh (để thay thế cho máy dọn nội thất TORNADO). Sử dụng để thi công các dịch vụ chăm sóc xe hơi.
Price : 968.00đ/ 1 chiếc